องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องตกลงราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 มิ.ย. 2560 ]237
2 ประกาศสอบราคาจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]252
3 ประกาศผู้ชนะงานตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 21 ก.ย. 2559 ]227
4 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2559 [ 15 ก.ย. 2559 ]257
5 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 มิ.ย. 2559 ]268
6 ราคากลาง [ 1 มิ.ย. 2559 ]275
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 15 ต.ค. 2558 ]260
8 ขอเชิญผู้รับจ้างงานก่อสร้างเข้ามาเสนอราคา โครงการปะซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 [ 28 ก.ย. 2558 ]304
9 หนังสือประชาสัมพันธ์ตกลงราคา งานซ่อมแซมถนน [ 3 ก.ย. 2558 ]291
10 ทดสอบการทำงานข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 5 ส.ค. 2558 ]241
 
|1|2หน้า 3