องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 


เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ)


เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) 
ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง

2021-07-15
2021-06-16
2021-05-17
2021-03-22
2021-02-24
2021-01-05
2020-11-26
2020-11-04
2020-09-21
2020-09-10