องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลโครการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัยเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่  4 - 5 -6 เมษายน  2560
ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง