องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ
พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์  2560