องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรม "การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรม "การคัดแยกขยะในชุมชน"  ประจำปี 2560
วันที่  22  มีนาคม 2560