องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการ "ฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ตามรอยพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการ "ฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ตามรอยพ่อหลวง
และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560