องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2560