องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโรคเอดส์ และโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2560