องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการฝึกอบรบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561