องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]12
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]65
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายเสนาะ เทียนทอง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 [ 5 ม.ค. 2565 ]25
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]80
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]94
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]74
7 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]71
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]187
9 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]246
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]359
11 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]356
12 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]358
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]341
14 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]336
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 26 เม.ย. 2561 ]378
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2561 ]322
17 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ต.ค. 2558 ]420
18 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]408
19 รับ-จ่ายจริงประจำเดือนกรกฎาคม2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]397