องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 59]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเตรี...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 51]
 
  เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) [วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยแรก คร...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 98]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...[วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการสวนสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิก...[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยง...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 171]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7