องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 10]
 
  สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 11]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่อาสาสมัครท้อง...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมและอบรมใ...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสู...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุม...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 34]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 41]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9