องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2022, SEP 22
  โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่อาสาสมัครท้อง...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมและอบรมใ...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสู...
 

 
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
 
 

 
 

องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0-4466-6745-6
E- mail: admin@tmc.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign