องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...
   

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ท...

  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเตรี...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเตรียมสถานที่เพื่อรองรับพี่น้องบ้านเรา

  เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ)
   

เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) 
ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย<...

  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมา...
    โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงโดยได้แจกผ้าอ้อ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22
 
เก็บตกทะเมนชัยเกมส์ 2561
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130