องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต และปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 30 มี.ค. 2564 ]41
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. [ 15 มี.ค. 2564 ]38
3 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กวัดอัมพวันหนองม่วง [ 8 มี.ค. 2564 ]34
4 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายใน IIT) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]27
5 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายนอก EIT) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]26
6 มารู้จักกับ ITA กัน มันคืออะไรกันน้าาา... [ 1 มี.ค. 2564 ]29
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]38
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]26
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]38
10 ขอเชิญชวนแต่งชุดด้วยผ้าพื้นเมืองบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ [ 16 ก.พ. 2564 ]29
11 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]43
12 ท่านปลัด อบต. นำทีมงานทำความสะอาดภายในหน่วยงานและนอกสถานที่ [ 9 ก.พ. 2564 ]29
13 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]15
14 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]54
15 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]28
16 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]11
17 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ก.ค. 2563 ]86
18 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]100
19 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]99
20 ประกาศการใช้แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 29 เม.ย. 2563 ]89
 
หน้า 1|2|3