องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.ทะเมนชัยได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 7 ก.ค. 2565 ]15
2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 27 พ.ค. 2565 ]26
3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]28
4 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]24
5 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 [ 5 เม.ย. 2565 ]27
6 แนวทางการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 19 [ 29 มี.ค. 2565 ]27
7 กองช่าง ออกสำรวจและซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]28
8 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]35
9 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]22
10 ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัว [ 10 ก.พ. 2565 ]28
11 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน [ 10 ก.พ. 2565 ]30
12 นายก อบต.ทะเมนชัย มอบนโยบายการดำเนินการงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  [ 8 ก.พ. 2565 ]27
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนทะเมนชัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอรัปชัน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 1 ก.พ. 2565 ]26
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนทะเมนชัย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 1 ก.พ. 2565 ]25
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศนโยบาย "No Give Policy ไม่รับ - ไม่ให้" [ 28 ม.ค. 2565 ]24
16 นโยบาย "No Give Policy ไม่รับ - ไม่ให้" [ 28 ม.ค. 2565 ]24
17 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]29
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]29
19 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]23
20 อบต.ทะเมนชัย ร่วมกับ รพ.สต. บ้านหนองม่วง มองถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้กักตัว ประจำปี 2565 [ 11 ธ.ค. 2564 ]29
 
หน้า 1|2|3|4