องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.ทะเมนชัยร่วมกับวัดป่าอัมพวันอำเภอนางรองพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกมอบเตียงผู้ป่วยให้กับ นาย จริญ พันธ์ประภา [ 2 มี.ค. 2566 ]6
2 อตบ.ทะเมนชัยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกเยี่ยมชมโครงการขยะเปียกและพืชผักสวนครัว [ 2 มี.ค. 2566 ]2
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]2
4 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]1
5 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]9
6 ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2565 ]33
8 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ผ่านคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 26 ก.ย. 2565 ]40
9 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 21 ก.ย. 2565 ]47
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 1 ก.ย. 2565 ]48
11 อบต.ทะเมนชัยได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 7 ก.ค. 2565 ]76
12 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 27 พ.ค. 2565 ]88
13 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]86
14 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]84
15 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 [ 5 เม.ย. 2565 ]83
16 แนวทางการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 19 [ 29 มี.ค. 2565 ]90
17 กองช่าง ออกสำรวจและซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]93
18 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]118
19 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]74
20 ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัว [ 10 ก.พ. 2565 ]96
 
หน้า 1|2|3|4|5