องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2565 ]18
2 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ผ่านคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 26 ก.ย. 2565 ]26
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 21 ก.ย. 2565 ]33
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 1 ก.ย. 2565 ]36
5 อบต.ทะเมนชัยได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 7 ก.ค. 2565 ]60
6 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 27 พ.ค. 2565 ]73
7 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]70
8 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]69
9 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 [ 5 เม.ย. 2565 ]69
10 แนวทางการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 19 [ 29 มี.ค. 2565 ]75
11 กองช่าง ออกสำรวจและซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]78
12 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]92
13 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]63
14 ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัว [ 10 ก.พ. 2565 ]82
15 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน [ 10 ก.พ. 2565 ]87
16 นายก อบต.ทะเมนชัย มอบนโยบายการดำเนินการงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  [ 8 ก.พ. 2565 ]72
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนทะเมนชัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอรัปชัน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 1 ก.พ. 2565 ]72
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนทะเมนชัย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 1 ก.พ. 2565 ]67
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศนโยบาย "No Give Policy ไม่รับ - ไม่ให้" [ 28 ม.ค. 2565 ]72
20 นโยบาย "No Give Policy ไม่รับ - ไม่ให้" [ 28 ม.ค. 2565 ]76
 
หน้า 1|2|3|4|5