องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 6 ต.ค. 2564 ]36
2 เลือกตั้ง ---> ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]34
3 เลือกตั้ง ---> แผนปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 6 ต.ค. 2564 ]31
4 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต และปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 30 มี.ค. 2564 ]52
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. [ 15 มี.ค. 2564 ]42
6 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กวัดอัมพวันหนองม่วง [ 8 มี.ค. 2564 ]49
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]48
8 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายใน IIT) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]44
9 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายนอก EIT) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]42
10 มารู้จักกับ ITA กัน มันคืออะไรกันน้าาา... [ 1 มี.ค. 2564 ]46
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]45
12 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]40
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]48
14 ขอเชิญชวนแต่งชุดด้วยผ้าพื้นเมืองบุรีรัมย์ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ [ 16 ก.พ. 2564 ]45
15 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]43
16 ท่านปลัด อบต. นำทีมงานทำความสะอาดภายในหน่วยงานและนอกสถานที่ [ 9 ก.พ. 2564 ]41
17 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]44
18 ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]46
19 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]42
20 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]36
 
หน้า 1|2|3