องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ผด.2) [ 27 ต.ค. 2563 ]63
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.2) [ 15 ต.ค. 2563 ]59
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]59
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 3 ก.พ. 2563 ]75
5 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]78
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]75
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 5 เม.ย. 2562 ]81
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]229
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]287
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2560 ]220
 
หน้า 1|2