องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]92
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ผด.2) [ 27 ต.ค. 2563 ]182
3 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.2) [ 15 ต.ค. 2563 ]181
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]182
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 3 ก.พ. 2563 ]200
6 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]196
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]198
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 5 เม.ย. 2562 ]199
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]370
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]407
11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2560 ]336
12 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2560 ]302
13 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]305
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 13 ต.ค. 2559 ]410