องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]53
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]57
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]53
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]58
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]50
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 หมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2563 ]54
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]51
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]76
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]76
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]74
 
หน้า 1|2