องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]59
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]55
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]65
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]71
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]157
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]146
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]147
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]147
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]150