องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]76
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]82
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]73
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]75
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]72
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]73
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]198
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]193
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]202
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]206
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]315
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]271
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]272
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]274
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]280