องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]266
2 ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2558 ]247
3 ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]245
4 ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2558 ]229
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]255
6 เอกสารประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]262