องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]226
2 ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2558 ]211
3 ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]207
4 ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2558 ]194
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]218
6 เอกสารประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี [ 1 ก.ย. 2558 ]223