องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองไทร [ 30 มี.ค. 2563 ]14
2 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย [ 12 ก.พ. 2563 ]12
3 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านบุตาริด [ 12 ก.พ. 2563 ]13
4 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ [ 12 ก.พ. 2563 ]12
5 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา [ 12 ก.พ. 2563 ]14
6 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา-2 [ 12 ก.พ. 2563 ]14
7 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านหนองบัว [ 12 ก.พ. 2563 ]12
8 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองม่วง [ 12 ก.พ. 2563 ]12
9 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านบริหารชนบท [ 12 ก.พ. 2563 ]13
10 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน [ 12 ก.พ. 2563 ]12
11 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]11
12 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]91
13 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]101
14 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา [ 30 เม.ย. 2562 ]94
15 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]98
16 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]91
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก หมู่ 8 บ้านหนองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2560 ]205
18 ประมาณการราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร งบอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 10 พ.ย. 2560 ]171
19 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ [ 20 ก.ย. 2560 ]190
20 ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท [ 20 ก.ย. 2560 ]199
 
หน้า 1|2