องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 [ 15 ก.ย. 2565 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) [ 14 ก.ย. 2565 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล. หมู่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ [ 30 ส.ค. 2565 ]30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ [ 17 มี.ค. 2565 ]70
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ ตำบลทะเมนชัย [ 15 มี.ค. 2565 ]70
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ [ 7 มี.ค. 2565 ]88
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นนม ยูเอชที จำนวน 25,872 กล่อง [ 28 ก.พ. 2565 ]70
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 10,032 ถุง เป็นเงิน 66,010.56 บาท [ 31 ม.ค. 2565 ]72
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา (ศพด.) [ 14 ม.ค. 2565 ]70
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ [ 16 ธ.ค. 2564 ]71
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ เป็นเงิน 61,720.40 บาท [ 26 พ.ย. 2564 ]72
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]71
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ทะเมนชัย [ 23 ก.ย. 2564 ]68
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง [ 13 ก.ค. 2564 ]75
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]185
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]210
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]179
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลล์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]216
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]214
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]174
 
หน้า 1|2|3|4