องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]72
2 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]78
3 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา [ 30 เม.ย. 2562 ]74
4 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]76
5 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]74
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก หมู่ 8 บ้านหนองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2560 ]181
7 ประมาณการราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร งบอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 10 พ.ย. 2560 ]152
8 ประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ [ 20 ก.ย. 2560 ]166
9 ประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท [ 20 ก.ย. 2560 ]178
10 ประมาณการราคากลาง เรื่องตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย และ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 ก.ค. 2560 ]177
 
หน้า 1|2