องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือนตุลาคม-มีนาคม [ 4 เม.ย. 2565 ]28
2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]27
3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]141
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]128
5 รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]138
6 รายงานการใช้เงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]154
7 รายงานการใช้เงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]148
8 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]149
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]232
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]226
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]238