องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องตกลงราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่องตกลงราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย