องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ทะเมนชัย ออกพื้นที่ ฉีดหมาแมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

2023-01-16
2022-12-09
2022-11-29
2022-08-31
2022-08-09
2022-07-27
2022-07-22
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15