องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2564
เจ้าหน้าที่ อบต.ทะเมนชัย ออกพื้นที่ ฉีดหมาแมว เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

2021-07-15
2021-06-16
2021-05-17
2021-03-22
2021-02-24
2021-01-05
2020-11-26
2020-11-04
2020-09-21
2020-09-10