องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงโดยได้แจกผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่่ายซึ่ง cG และ cm ได้ทำการสำรวจความต้องการการช่วยเหลือนอกเหนือจากการดูแล
2021-07-15
2021-06-16
2021-05-17
2021-03-22
2021-02-24
2021-01-05
2020-11-26
2020-11-04
2020-09-21
2020-09-10