องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงโดยได้แจกผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่่ายซึ่ง cG และ cm ได้ทำการสำรวจความต้องการการช่วยเหลือนอกเหนือจากการดูแล
2021-03-22
2021-02-24
2021-01-05
2020-11-26
2020-11-04
2020-08-28
2020-08-21
2020-08-10
2020-08-06
2020-07-24