องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย หมู่ที่  15  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0-4466-6745-6 / โทรสาร -ไม่มี-
E- mail: admin@tmc.go.th

Tamenchai@hotmail.com

Web Site : WWW.TMC.GO.TH