องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

คณะผู้บริหาร

 
นายทองอยู่  อินทรกำแหง
 นายก อบต.
09-4797-8695
 
นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย นางสมบัติ  สีดาสะมา
 รองนายก อบต.
08-9580-2830
 รองนายก อบต.
09-8104-6389
 
นายชัยศิลป์  มีศรี
 เลขานุการนายก อบต.
044-666-745