องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
Updated 2020, SEP 22

กองช่าง

     
  นายเจษฎา    เหล็กดี
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     

นายเอกลักษณ์   ปลงรัมย์  
   นายช่างโยธา  
 
 นายมนตรี   สำราญรัมย์  นางสาวสุวรรณี   ด้วงไผ่
 ผู้ช่วยช่าง  ผู้ช่วยธุรการช่าง