องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น 2553

    รายละเอียดข่าว

  ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 2553


    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย