องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2553

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553

    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย