องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย