องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 


แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว

ขอสำเนาข้อมูล แผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาตร์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากร จำนวนหมู่บ้าน ฯลฯ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2561