องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย