องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน/ร้องเรียนการทุจริต


รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย