องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]21
3 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]24
4 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]21
5 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]20
6 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]27
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]114
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]217
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]226
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]224
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]223
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]219
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 หมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง [ 13 พ.ย. 2563 ]218
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]220
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]242
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]241
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]238
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]225
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]312