องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อบต.ทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]19
2 ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ [ 7 ก.ค. 2566 ]29
3 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2566 ]38
4 อบต.ทะเมนชัยร่วมกับวัดป่าอัมพวันอำเภอนางรองพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกมอบเตียงผู้ป่วยให้กับ นาย จริญ พันธ์ประภา [ 2 มี.ค. 2566 ]43
5 อตบ.ทะเมนชัยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกเยี่ยมชมโครงการขยะเปียกและพืชผักสวนครัว [ 2 มี.ค. 2566 ]39
6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]38
7 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]39
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 16 ก.พ. 2566 ]24
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]58
10 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]40
11 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบนโยบายการประพฤติปฎิบัติตนทางจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2566 ]35
12 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]41
13 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]35
14 ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]38
15 การมอบนโยบาย NO Gift Policy โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 2 ธ.ค. 2565 ]39
16 นโยบาย NO Gift Policy โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
17 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]27
18 นโยบาย NO Gift Policy [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
19 การจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]35
20 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2565 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6