องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง ปรระจำปีการศึกษา 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]21
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย นำโดย นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย รองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจสอบ ที่สาธารณประโยชน์ ด้วยตัวเอง [ 19 ม.ค. 2567 ]11
3 อบต.ทะเมนชัย ได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]32
4 ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ [ 7 ก.ค. 2566 ]47
5 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2566 ]43
6 อบต.ทะเมนชัยร่วมกับวัดป่าอัมพวันอำเภอนางรองพร้อมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกมอบเตียงผู้ป่วยให้กับ นาย จริญ พันธ์ประภา [ 2 มี.ค. 2566 ]57
7 อตบ.ทะเมนชัยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายได้ออกเยี่ยมชมโครงการขยะเปียกและพืชผักสวนครัว [ 2 มี.ค. 2566 ]47
8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]44
9 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]44
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 16 ก.พ. 2566 ]31
11 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]64
12 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]47
13 ผู้บริหารท้องถิ่นมอบนโยบายการประพฤติปฎิบัติตนทางจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2566 ]40
14 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]47
15 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]38
16 ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]44
17 การมอบนโยบาย NO Gift Policy โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 2 ธ.ค. 2565 ]44
18 นโยบาย NO Gift Policy โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
19 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
20 นโยบาย NO Gift Policy [ 1 ธ.ค. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6