องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAYโครงการถังขย...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิท...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนานาวัดตามแนวทาง 5...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ประจำ...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาช...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการสวนสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลทะ...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 59]
 
  ฉีดพ่นยากันยุง ณ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต ต.ทะเทนชั...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 50]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10