องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ ประจ...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบา...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมวันธรรม สวนะ เดือน...[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการสูงวัยใส่ใจใฝ่ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-04-23][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 13]
 
  สูงวัยและผู้พิการยิ้มได้ เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมนชัยเกมส์" ประจำป...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 9]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 2024-03-28][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนส...[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนส...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12