องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]26
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]116
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]118
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]108
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]113
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]106
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]117
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]233
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]230
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]246
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]243
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]373
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]313
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]307
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]314
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]323