องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย