องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย