องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยากันยุง ณ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต ต.ทะเทนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์


2024-04-17
2024-04-17
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-06
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-29
2024-01-15