องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2567
วันเสาที่  13  มกราคม  2567
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย รับผิดชอบ

2024-04-17
2024-04-17
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-13
2024-03-06
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-29
2024-01-15