องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายเจษฎา    เหล็กดี
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  


 
  นายปฐมพร  บุญมาก
 

นายช่างโยธา

 
 
 นายมนตรี   สำราญรัมย์  นางสาวสุวรรณี   ด้วงไผ่
 ผู้ช่วยช่าง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ