องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
42 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]24
43 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ผ่านคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 26 ก.ย. 2565 ]73
44 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 21 ก.ย. 2565 ]70
45 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 1 ก.ย. 2565 ]72
46 โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสียงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID 19 ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง [ 19 ส.ค. 2565 ]12
47 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัมพวันหนองม่วง [ 12 ส.ค. 2565 ]10
48 ลานกีฬา [ 1 ส.ค. 2565 ]16
49 อบต.ทะเมนชัยได้ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ (กองช่าง) [ 7 ก.ค. 2565 ]104
50 กิจกรรมอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) [ 1 มิ.ย. 2565 ]16
51 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ออกสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 27 พ.ค. 2565 ]124
52 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2565 ]116
53 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]113
54 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพิการระดับพื้นฐาน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 [ 5 เม.ย. 2565 ]112
55 แนวทางการรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 19 [ 29 มี.ค. 2565 ]127
56 กองช่าง ออกสำรวจและซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รอบตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]124
57 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]167
58 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]101
59 ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัว [ 10 ก.พ. 2565 ]122
60 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน [ 10 ก.พ. 2565 ]153
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7