องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]16
2 ระเบียบสภา อบต.ทะเมนชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]17
3 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]13
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]15
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]11
6 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]14
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]11
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]10
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]10
10 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]13
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2565 ]9
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]93
13 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]95
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]100
15 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]95
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]101
17 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]91
18 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]94
19 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2564 ]92
20 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]92
 
หน้า 1|2