องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]30
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]31
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]37
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]135
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]122
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]109
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]116
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]120
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]103
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]192
11 รายงานประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]104
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]109
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]117
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]113
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]114
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]120