องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ธ.ค. 2564 ]121
2 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2561 ]153
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน [ 12 มิ.ย. 2561 ]108
4 คู่มือสำหรับประชาชน คำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค [ 22 ก.ค. 2558 ]149
5 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]104
6 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]158
7 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 21 ก.ค. 2558 ]115
8 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2558 ]109
9 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 มิ.ย. 2558 ]103
10 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 21 มิ.ย. 2558 ]106
11 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 21 มิ.ย. 2558 ]112
12 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 มิ.ย. 2558 ]149
13 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 21 มิ.ย. 2558 ]120