องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารประกอบการบรรยาย "การบริหารงานท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายใหม่" โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม [ 8 ส.ค. 2562 ]103
2 เอกสารประกอบการบรรยาย "วินัย..ที่ดี" โดย นายประวิทย์ เปรื่องการ [ 29 เม.ย. 2562 ]1081
3 เอกสารประกอบการบรรยาย "วินัยและการรักษาวินัย" [ 29 เม.ย. 2562 ]157
4 เอกสารประกอบการบรรยาย วินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า [ 10 ต.ค. 2561 ]493
5 แนวทางการลงโทษทางวินัย [ 10 ต.ค. 2561 ]114