องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ตุลาคม

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ตุลาคม

เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ตุลาคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย