องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน เมษายน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน เมษายน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)      เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน เมษายน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย