องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย