องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
 
สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด [Infographic เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์]
 
3 วีธีป้องกันคลอดก่อนกำหนด ฉบับหมอสูติฯ ผู้เชี่ยวชาญทารกในครรภ์
 
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
 
ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า
 
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
 
วิดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
 
เรียงความเรื่องแม่