องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 10 ก.ค. 2562 ]9
2 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร [ 16 ส.ค. 2561 ]219
3 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 16 ส.ค. 2561 ]242
4 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]224
5 แบบฟอร์มคำร้องทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]232
6 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]187
7 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]221
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 16 ส.ค. 2561 ]224
9 แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินเบี้ยสงเคราะห์ [ 16 ส.ค. 2561 ]217
10 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2561 ]218