องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร. 01) [ 24 ม.ค. 2563 ]83
2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร. 02) [ 24 ม.ค. 2563 ]66
3 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 10 ก.ค. 2562 ]69
4 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร [ 16 ส.ค. 2561 ]70
5 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 16 ส.ค. 2561 ]71
6 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]71
7 แบบฟอร์มคำร้องทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]88
8 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]69
9 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]69
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 16 ส.ค. 2561 ]89
11 แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินเบี้ยสงเคราะห์ [ 16 ส.ค. 2561 ]69
12 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2561 ]67