องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร. 01) [ 24 ม.ค. 2563 ]35
2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร. 02) [ 24 ม.ค. 2563 ]31
3 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค [ 10 ก.ค. 2562 ]33
4 แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร [ 16 ส.ค. 2561 ]33
5 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 16 ส.ค. 2561 ]32
6 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]48
7 แบบฟอร์มคำร้องทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]27
8 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]35
9 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 16 ส.ค. 2561 ]33
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 16 ส.ค. 2561 ]34
11 แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินเบี้ยสงเคราะห์ [ 16 ส.ค. 2561 ]33
12 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2561 ]32